Sojitsusha / Mousouzoku

Một nhà sản xuất camera ẩn thực sự mua video từ những người đàn ông tàn bạo kiếm được rất nhiều tiền bằng cách bắt người, đưa họ vào phòng, quay lén sex rồi bán lại rồi bán dưới dạng AV. Một người phụ nữ không biết rằng mình đang bị quay phim bí mật và không bao giờ quan hệ tình dục vì tiền đã bị ép quan hệ tình dục với cô ấy, và tất cả chỉ là về tình dục thô sơ của một phụ nữ bình thường.